KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Ders Muafiyetleri Hk (Yeni Kayıt, Yatay Geçiş, Yaz Okulu)-18.08.2022

Yaz okulunda alınan dersler ile yeni kayıt ve yatay geçişlerde alınan derslere ilişkin muafiyet başvuru dilekçesi ekte yer almaktadır. Dilekçenin imzalanarak ekleriyle birlikte ilgili takvimde belirtilen tarihler arasında Bölüm Sekreterliklerine teslim edilmesi/ e-posta olarak gönderilmesi gerekmektedir. Öğrencilerimize önemle duyurulur.

Sn. Selma DEMİR   03443001301  dselma@ksu.edu.tr (Fen Bilgisi Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği)

Sn. Zühal Kılıçoğlu  03443001307 zuhalgamze@ksu.edu.tr (Okul Öncesi Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği)

Sn. Emine Varki 03443001314 eminevarki@ksu.edu.tr (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

Sn. Ali Köse   03443001305 ali_kose@ksu.edu.tr  (Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği)


Ders Muafiyeti Başvuru Dilekçesi