KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Tarihçe  

Fakültemiz, 2809 sayılı kanunun değişik ek 30. Maddesine göre 17.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup hâlihazırda Eğitim Bilimleri Bölümüne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Temel Eğitim Bölümüne bağlı Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümüne bağlı Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Eğitimi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne bağlı Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarında eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Lisansüstü eğitim çerçevesinde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD'nda doktora ve yüksek lisans programları ile Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD ve Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD'nda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır.  


Vizyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin vizyonu;bilimsel temellere dayalı eğitim-öğretim anlayışını evrensel, milli ve ahlaki değerlerle bütünleştiren, araştırma ve geliştirme kültürünü yaygınlaştıran, paydaşlarla işbirliğinde öncü, toplumsal sorunlara duyarlı, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören becerilerle donanmış öğretmen ve bilim insanı yetiştiren ve emsallerinden farklılaşarak tercih edilir bir eğitim fakültesi olmaktır.  

 

Misyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu, ülkemizin temel değer ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmeti sunarak;

· Öğrencilerine öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği beceri, tutum ve davranışları kazandırmak,

· Davranışlarıyla çevresine ve topluma duyarlı, Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde öğretmenler yetiştirmek,

· Uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar üreterek elde ettiği birikimle ülkenin bilimsel, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişimine katkı sağlamaktır.

 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Üyesi Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı