KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Tarihçe  

Fakültemiz, 2809 sayılı kanunun değişik ek 30. Maddesine göre 17.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup hâlihazırda Eğitim Bilimleri Bölümüne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Temel Eğitim Bölümüne bağlı Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümüne bağlı Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Eğitimi ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne bağlı Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümüne bağlı İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarında eğitim-öğretim hizmeti vermektedir. Fakültemiz lisans programlarında 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle 65’sı çift anadal programında olmak üzere toplam 1591 öğrenci öğrenim görmektedir.    Lisansüstü eğitim çerçevesinde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD'nda doktora ve yüksek lisans programları ile Eğitim Programları ve Öğretim ABD, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD ve Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD'nda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunan Fakültemizde, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalında doktora programının açılması için akademik hazırlıklar tamamlanmış olup ilgili alanda başvuru sürecine girilmiştir.  

Vizyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinin vizyonu, “kuramı uygulamaya taşıyabilen okuryazar lider öğretmen” yetiştirmektir.  

Misyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin misyonu, ülkemizin temel değer ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmeti sunarak;

-           Eğitimi kavramsal düzeyde içselleştirerek eğitimci duruşuna, güçlü alan bilgisine ve mesleki becerilere sahip olan,

-           Öğretmenlik mesleği konusunda yenilikçi fikirler üretebilen,

-           Öğretmenlik mesleğine sanatçı duyarlılığında yaklaşabilen,

-           Etik ve ahlaki kuralları gözeten,

-           Öğretmenlik mesleğinin uygulama yeterliliklerini usta-çırak ilişkisi içerisinde kazanmış,

-           Çeşitli sertifika programlarıyla güçlendirilmiş

öğretmenler yetiştirmektir. Ayrıca yetiştirilen öğretmeni mezuniyetinin ardından takip ederek Fakültemizde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin geribildirim almak ve toplumun eğitim konusundaki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte özgün araştırmalar yapmak, Fakültemizin misyonları arasındadır.