KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Etkinlik Planları (Güncel)-29.12.2020

Fakültemiz Sınıf Öğretmenliği programı 4. sınıf öğrencilerinin öğretmenlik uygulaması dersi ile Fen Bilgisi öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği programı öğrencilerinin Okul Deneyimi dersine ilişkin dönem etkinlik planları ekte sunulmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığının 07/10/2020 tarihli ve 63930 sayılı yazısı gereği okul deneyimi derslerinin gerekli koşullar sağlanarak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının gözetiminde,  uygulama öğrencisi tarafından yapılacak ödev, proje ve uygun görülecek diğer araçlarla gerçekleştirilip değerlendirilmesi; öğretmenlik uygulamalarıyla ilgili derslerin ise fakülteler ve il millî eğitim müdürlüklerinin koordinasyonunda öğretmenler tarafından açılacak bireysel dijital, çevrimiçi canlı  (senkron)  öğrenme ortamlarında gerçekleştirilmesinin ve uygulamanın da buna göre yürütülmesinin uygun olacağı belirtilmektedir. Bu kapsamda uygulama öğretmenlerinin dijital, çevrimiçi öğrenme ortamlarında öğrencileri ile birlikte yürüttükleri ders ve etkinliklere uygulama öğrencilerini de kayıt ederek, derslere katılmalarına ve ders anlatabilmelerine imkan sağlanacaktır. Bu karar çerçevesinde 05 Ekim 2020 tarihi itibariyle uygulama öğrencilerimizin uygulama öğretim elemanlarımız ve uygulama öğretmenleriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir.
Öğretmenlik uygulaması etkinlik planı

Okul deneyimi etkinlik planı