KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Öğretmenlik Uygulaması ve Okul Deneyimi Dersleri-10.04.2020

Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) 08.04.2020 tarih ve 5989 sayılı yazıları gereği 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması derslerinin uzaktan eğitim aracılığıyla ödev, etkinlik, sanal ders gibi araçlarla tamamlanabileceği bildirilmiştir. Öğrencilerimizin sorumlu oldukları etkinlik listeleri ekte sunulmuştur. Bu kapsamda 7 haftalık süreçte öğrencilerin sorumlu oldukları ödevler sistem üzerinden akademik danışmanlarımız tarafından toplu olarak girilecektir. İlgili akademik danışman ve öğrencilerimize önemle duyurulur.

Not: Ekli dosyada yer alan ilk dört etkinliğin UZEM üzerinden son teslim tarihi 30 nisan 2020 tarihidir. Bu etkinliklerin ödevleri öğrencilerin vize notunu oluşturacaktır.  Son üç etkinliğin UZEM üzerinden son teslim tarihi 15 Mayıs 2020 tarihidir. Bu etkinliklerin ödevleri öğrencilerin final notunu oluşturacaktır.


Öğretmenlik Uygulaması Etkinlikler

Okul Deneyimi