KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

İletişim ve Halkla İlişkiler Semineri-09.06.2015

VERGİ DAİRESİ PERSONELİNE İLETİŞİM ve HALKLA İLİŞKİLER SEMİNERİ 


Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı yönetici ve diğer personeline verilen seminerde Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi CAN ve Dekan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gülay Bedir Halkla ilişkiler ve iletişim konusunu işlediler. 26. Vergi Haftası Etkinlikleri çerçevesinde Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanlığı Konferans salonunda gerçekleşen seminere Vergi Dairesi Başkanı Cuma SAĞLAM, Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı Nuh ATEŞ, Gelir İdaresi Grup Müdürleri ile çok sayıda vergi dairesi personeli katılmıştır. 

Yrd. Doç. Dr Gülay Bedir konuşmasında iletişimle ilgili özetle şunları ifade etmiştir:

İletişim, ne söyleyeceğimize, ne zaman söylemenin daha uygun olacağına, nerede söylemenin doğru olduğuna karar vermek, en iyi nasıl söyleneceğini düşünmek, olayları basitçe anlatabilmek, akıcı bir dille ve karşımızdaki kişiyle göz kontağı kurarak konuşabilmek, dikkati yoğunlaştırmak ve verdiğimiz mesajların alınıp alınmadığını fark edebilmektir.

 

 İletişimde ilk izlenim önemlidir. Bireylerden biri hazır değilse, iletişim sağlanamaz. İletişimin temel özelliği, anlayarak kavramaktır. İletişimde sözcükler, eller, gözler, bakış, duruş gibi öğeler önemli rol oynar.

 

İletişim Sırasında Yapılan Hatalar: Emir vermek, tehdit etmek, uyarmak, konuyu saptırmak, isim takmak, sınamak, öğüt vermek, eleştirmek, yargılamak, nutuk çekmek, suçlamak,  alay etmek gibi davranışlardır.

 

Etkili Bir İletişimin Öncelikleri: Öz güven, saygı ve nezaket, sevgi dili (siz dili), sevecenlik, empatik davranma, inandırıcılık, anlayış ve hoşgörü, tutarlılık, erdemlilik, kendisiyle barışıklıktır. Yrd. Doç. Dr Gülay Bedir iletişimde iyi bir dinleyici olmanın önemine işaret ederek İyi Bir Dinleyicinin Önceliklerini şu şekilde sıraladı:

 

—  İyi bir dinleyici dikkatini karşısındaki kişiye verir.

—   Konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.

—   Göz teması kurar.

—   Son sözü söylemek için çabalamaz.

—   Dinlerken vereceği cevabı düşünmez.

—   Yargılamadan, suçlamadan dinler.

—   Duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.

—   Dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.

—   Konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.

—   Konuşmacının duygu ve düşüncelerini anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

Prof. Dr. Niyazi CAN da seminerin ikinci bölümünde halkla ilişkiler ve iletişim ağırlıklı konuşmasında "halkla ilişkilerin, bir kamu kuruluşunun veya özel bir kuruluşun hizmetlerini sunduğu, kendi dışındaki kişilerle, her yönden iyi ilişkiler kurabilmesi ve kişilerin de kuruma/kuruluşa karşı olan düşünce ve davranışlarının olumlu yönden geliştirilmesi için yapılan/yapılacak her türlü faaliyet olduğunu" ifade etmiş daha sonra şu hususlara yer vermiştir:

Halkla ilişkiler için öncelikle her kurum ve kuruluşun, kendi durumuna ve tutumuna çeki düzen vermesi gerekir.   İlişkilerde açıklık ve dürüstlük vazgeçilmez bir unsur olarak görülmelidir.

Halkla ilişkiler bilgisi herkesin alanına girer. Halkla ilişkiler, sadece bir kişinin ya da şubenin değil, yardımcı hizmetli ve santral memurlarından en yüksek yöneticiye kadar tüm işgörenin temel bir sorumluluğudur.

HALKLA İLİŞKİLERİN ÖNEMİ 

Halkla ilişkilerin varoluş nedeni; halkı, başka bir deyimle kamu oyunu, herhangi bir konuda etkilemek, ele alınan konuda onun desteğini ve güvenini kazanabilmektir.

Halkla ilişkiler bireylerarası ve kurumla birey arası işletilen, bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşmada vazgeçilmez bir eylemdir.  Halkla ilişkilerin yeterliliği ve başarısı hem kurumları hem de bireyleri mutlu eder. Halkla ilişkileri başarı ile yürütemeyen, münakaşa eden bir görevli/memur, görevinde başarılı olamayacağı gibi, böyle bir durumdan sonra dinlenme ve eğlenme saatlerinden de gereği gibi yararlanamayacaktır. Sürekli tartışan bir eleman neşesiz ve bezgin olacaktır. Halkla ilişkileri iyi bilmek, memura iş hayatında başarı, özel hayatında da huzur sağlar.

Halkla ilişkilerde; bir konunun anlaşılmasında, halkın bir yeniliğe, bir toplumsal değişime uymasında, bir kuruluşu desteklemesinde, yeni bir hareket biçimine alışmasında, inandırma  yöntemi kullanılır.

Halkla yapılan temaslarda, taraflardan birisi olarak  memurlar, önce kendilerini anlamalı gerekiyorsa değişmelidir. Bir memurun yapması gereken şey, daima kendi ilişkilerini ve tepkilerini kritik etmek ve daha uygun davranmaya  çalışmaktır.

En doğrusu sürekli daha  İyiye doğru değişmektir.

“Kendimize yapılmasını istemediğiniz bir hareket ya da davranışı, başkalarına yapmamak”tır.

HALKI ETKİLEME YOLLARI

 Düşündüklerimizi ifade ederken, ‘söylediklerimiz’, ‘söyleyiş tarzımız’ ve ‘o an yaptıklarımız’  önemlidir. Konuşurken aynı düşünceyi nezaketle ifade edebileceğimiz gibi, kaba bir şekilde de söyleyebiliriz. Bazen söylediklerimiz hareketlerimizden de daha etkileyici olabilir.

-  Yumuşak ve inandırıcı ses,  vatandaşı teskin eder, kişiye itibar ve değer kazandırır, güven telkin eder ve işbirliğini kolaylaştırır.

-  Kızgın ve sert ses, vatandaşı daha da kızdırır. Anlaşmaya varma imkanını zorlaştırır.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Niyazi CAN seminerde şu hususlara da yer vererek konuşmasını tamamladı:

Hayatımıza, işyerimize, ailemize ve vatandaşla ilişkilerimize nitelik ve güzellikler katmak istiyorsak önce kendimizi sonra karşımızdaki kişiyi iyi tanımalıyız.

Kendimize yapılmasını istediğimiz davranışı kendimiz de başkasına yapmalıyız. Güzel söz ve nezaket parasız yapılan ama değeri ölçülemeyen önemli bir insani haslettir. Bu güzellikleri hayatımızın her anına yansıtmanın çabasını göstermeliyiz.

"İki günü müsavi olan aldanmıştır". Her gün daha iyiye daha güze doğru değişmek hayatı daha anlamlı hale getirir. Her gün düşüncelerimize daha güzelini, her gün davranışlarımıza daha iyisini eklemek şiarımız olmalıdır. Sürekli öğrenme ve gelişme, sürekli iyi ilişkiler yaşamanın, daha az stresli bir hayata yürümenin temel bir anahtarıdır.

Vergi dairesi başkanı Cuma Sağlam'ın konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür konuşması, çiçek takdimi ve kokteylden sonra seminer sona erdi.