KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Öğretmenlik Uygulaması Hakkında -04.10.2021

Öğretmenlik Uygulamasına yönelik belgeler aşağıda verilmiştir. Öğrenciler bu belgeleri başındaki sayı numarasına göre çıktı alarak, hafta hafta dersin ilgili öğretim üyeleri  ile etkinlikleri takip etmelidir. Öğrenciler dönem sonuna kadar yaptıkları bu  etkinlikleri portfolyo dosyası olarak dersin ilgili öğretim elemanına iade etmelidir.


1_Kapak

4_Görev Takip Formu

5_Değerlendirme Formu

6_Dönem Planı

7_Yönetilen Dersler

9_Özdeğerlendirme Formu

2_Etkinlik Plan Kitapçığı

3_Etkinlik Takvimi

8_Gözlem Formu