KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Mentor Öğretmenlik Uygulama İlkeleri ve İlgili Formlar-13.11.2019

 Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen Modelinin “Mentör Öğretmenlik” basamağına ilişkin "Uygulama İlkeleri", "Mentörlük Değerlendirme Dosya İçeriği", "Mentörlük Günlüğü" ile "Mentörlük Öğrenci Takip Çizelgesi" ekli dosyalarda yer almaktadır.

Mentorluk günlükleri öğrenciler tarafından haftalık olarak doldurularak fakültemiz ilgili akademik danışmanları tarafından imzalanacaktır. Mentörlük Öğrenci Takip Çizelgesi ise mentör öğretmenlerimiz tarafından imzalanacaktır.

Uygulamaya katılan öğrencilerimiz uygulama ilkelerine göre hareket etmelidir. Öğrencilerimizin model kapsamında yaptıkları tüm etkinlikler modelin yazılım programına işleneceğinden (mezuniyet aşamasında diploma ekinde performans karnesi olarak teslim edilecek) daha fazla hassasiyet göstermeleri önem taşımaktadır.

Öğrencilerimize önemle duyurulur. 

Mentörlük Dosya İçeriği

Uygulama İlkeleri

Mentörlük Günlüğü

Öğrenci Takip çizelgesi