KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE KSÜ MODELİ-05.10.2018

Rektörümüz Prof. Dr. Niyazi CAN ile Fakülte Dekanımız Prof. Dr. Nail YILDIRIM'ın önderliğinde hazırlanarak Fakültemiz öğretim elemanlarının katkılarıyla geliştirilen ve Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı onayının ardından 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle uygulamaya konan "Kuramı Uygulamaya Taşıyabilen Okuryazar Lider Öğretmen Modeli"ne ilişkin makalenin tam metni ekte yer almaktadır.  

KSÜ Öğretmen Yetiştirme Modeli