KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri-13.02.2018

09.06.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan "Öğretmen Yeterliklerinin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi" eylemi çerçevesinde "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" güncellenerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeterliklere ulaşmak için tıklayınız.