Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Eğitim Fakültesi


09.06.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Öğretmen Strateji Belgesi'nde yer alan "Öğretmen Yeterliklerinin İhtiyaçlar Doğrultusunda Güncellenmesi" eylemi çerçevesinde "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" güncellenerek yürürlüğe girmiştir. Söz konusu yeterliklere ulaşmak için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı