KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Tarihçe

Fakültemiz, 2809 sayılı kanunun değişik ek 30. Maddesine göre 17.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmuş olup hâlihazırda Eğitim Bilimleri Bölümüne bağlı Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık; Temel Eğitim Bölümüne bağlı Sınıf Öğretmenliği; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümüne bağlı Fen Bilgisi Eğitimi ve Matematik Eğitimi ile Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümüne bağlı Türkçe Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dallarında öğretim hizmeti vermektedir. Bununla birlikte, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde açılacak olan lisans programlarına öğrenci alınması planlanmaktadır. Akademik kadrolarının tamamlanması halinde, Okul Öncesi Eğitimi ve Özel Eğitim Anabilim Dallında da lisans programlarının açılması, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Döneminde Fakültemizin öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır.

Lisansüstü eğitim çerçevesinde Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi ve Denetimi ABD ile Eğitim Programları ve Öğretim ABD; Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi ABD ve Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD'nda tezli ve tezsiz yüksek lisans programları bulunan Fakültemizde, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Dönemine yönelik Eğitim Bilimleri Bölümü Anabilim Dallarında doktora programının açılması planlanmaktadır.


 

Vizyon

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinin vizyonu, “kuramı uygulamaya taşıyabilen okuryazar lider öğretmen” yetiştirmektir..

 

Misyon

Fakültemiz, ülkemizin temel değer ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmeti sunarak, ulusal ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesinin vizyonu içerisinde tanımlı öz görevleri:

Eğitimi kavramsal düzeyde içselleştirerek eğitimci duruşuna, güçlü alan bilgisine, mesleki becerilere sahip,

Öğretmenlik mesleğinin uygulama yeterliliklerini usta-çırak ilişkisi içerisinde kazanmış,

Öğretmenlik mesleği konusunda yenilikçi fikirler üretebilen,

Öğretmenlik mesleğine sanatçı duyarlılığında yaklaşabilen, etik ve ahlaki kuralları gözeten,

Çeşitli sertifika programlarıyla güçlendirilmiş

öğretmen yetiştirmektir, yetiştirilen öğretmeni mezuniyetinin ardından takip ederek Fakültemizde uygulanan öğretmen yetiştirme programlarına ilişkin geribildirim almak ve tolumun eğitim konusundaki ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte özgün araştırmalar yapmaktır.