KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

2018-2019 Farabi Değişim Programı Başvuruları-28.02.2018

Farabi Değişim Programı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Başvuruları (01 Mart-15 Mart 2018)


1

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

2

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

3

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

4

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

5

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

6

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

7

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

8

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

9

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

10

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

11

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

12

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

13

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

14

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

15

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ


2018-2019 Akademik yılı Güz / Güz-Bahar yarıyılı başvuruları 01 Mart – 15 Mart 2018  tarihleri arasında yapılacaktır.

    

Farabi Değişim Programı kapsamında üniversitemizden gitmek isteyen öğrenciler ise belirlenen tarihler arasında üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Farabi Değişim Programı ile yurt içinde farklı bir üniversitede öğrenim görmek isteyen öğrencilerimiz için başvuru belgeleri

 

§  2 adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

§  2 adet Onaylı Not Çizelgesi

§  2 adet Aday Öğrenci Başvuru Formu  (Formu bilgisayar ortamında doldurmanız zorunludur.)

§  2 adet Resim

 

Başvuru Koşulları

 

*Ön lisans ve lisans öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.0/4.00 olması,

*Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin son genel akademik not ortalamalarının en az 2.5/4.00 olması,

*Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programdan yararlanamazlar.

* Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

BŞAVURMAK isteyen öğrencilerimizin gerekli belgeleri Farabi Kurum Koordinatörlüğümüze elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

 

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Farabi Değişim Programı kapsamında;

 

a) Aşağıda belirtilen üniversitelerde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının 8 ay süre ile 700.-TL,


AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ


ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ


BATMAN ÜNİVERSİTESİ  


BAYBURT ÜNİVERSİTESİ


BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 


BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 


ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ 


GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ 


HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ 


IĞDIR ÜNİVERSİTESİ 


MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 


MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 


MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 


SİİRT ÜNİVERSİTESİ 


ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ  

 

b) Diğer üniversitelerde değişime katılacak öğrencilere ödenecek aylık burs miktarının ise 4 ay süre ile 500.-TL olarak belirlenmiştir.


c) 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Farabi Değişim Programı Takvimi


Değişim Programı Başvurularının Yükseköğretim Kurumlarında Duyurulması          1-15 Mart 2018 

Başvurulara İlişkin Belgelerin Karşı Kuruma Gönderilmesi (Son Gün)                        4 Nisan 2018

Değişime İlişkin Sonuçların Açıklanması                                                                        25 Nisan 2018

Öğrenim Anlaşmalarının Düzenlenmesi ve Oryantasyon (Son Gün)                            9 Mayıs 2018

YÖKSİS üzerinden Başvuru Sayılarının İletilmesi (Son Gün)                                       16 Mayıs2018