Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Tümü Tarihçe-Vizyon-Misyon

Tarihçe  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin açılması, 2809 sayılı kanunun değişik ek 30. Maddesine göre 17.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilmiş, bu karar 16.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim Fakültesinde halen ilköğretim Bölümüne bağlı sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği öğretime devam etmektde olup, 2016-2017 Eğitim Öğretim döneminde Türkçe eğitimi programı açılacaktır. Öğretim elemanı temin edildiğinde bilgisayar veöğretim teknolojileri eğitimi, okul öncesi eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik, İngilizce ve sosyal bilgiler öğretmenlik lisans programları da açılacaktır. Eğitim Bilimleri Bölümü ve İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Programında halen devam eden tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim programlarına her yıl ALES ve lisans mezuniyet not ortalamalarına göre öğrenci alınmaktadır.VizyonEğitim öğretim ve bilimsel çalışmalarda, bilgi ve öğretim teknolojisi üretiminde, Türkiye’de öncü özellikler taşıyan ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen, ulusal ve evrensel niteliklerde öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; üniversite içindeki ve dışındaki paydaşlarıyla kaliteli, hızlı ve etkili paylaşım ve sürekli gelişim içerisinde olan bir fakülte olmaktır.Kurumun her bireyinin yetki sorumluluk ve iş başında sürekli eğitim alarak, iş tanımına uygun çalışmalarla verimliliği ve iş başarı düzeyini yükselten düşünce ve davranışlarıyla öncülük etmesini sağlamak;Öğrencilerimizi yaşadıkları bölgenin ve toplumun sorunlarına karşı duyarlı hale getirmek ve fikri, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle toplumu aydınlatan birer kaynak olmalarını sağlamak.MisyonFakültemizin misyonu; Türkiye’nin ve Üniversitemizin temel değerleri ve hedeflerine uygun eğitim ve öğretim hizmetlerini sunmak; ulusal ve evrensel geçerliliği olan bilgi, beceri ve tutumlar ile donatılmış bireyler yetiştirmek; eğitim ve öğretim bilimlerine katkı sağlayacak, paydaşlara yararlı olacak, ülkemizde ve dünyada kullanılabilir bilgi ve teoriler geliştirmek; bölgenin ve Türkiye’nin eğitim öğretim süreç ve etkinliklerinin geliştirilmesine katkılar ortaya koymaktır.Öğrencilerimize, öğretmenlik ruhunu aşılamak, öğretmenlik mesleğini sevdirerek bu mesleğin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, yüksek öğretim düzeyinde genel kültür vermek, ülke kalkınmasına sosyal, kültürel, ekonomik katkıda bulunma bilinci ve gücü kazandırmak, onları geleceğin öncüsü ve eğitim liderleri olarak yetiştirmek, çağdaş ve demokratik bir ortamda yöneticilerimizi, öğretim elemanlarımızı ve öğrencilerimizi işbirliğine, katılımcılığa özendirmek, onların çağın gerektirdiği değişim ve gelişimleri doğru algılayıp değerlendirmelerini sağlamak, dünyadaki değişiklikler karşısında kendini sürekli yenileyen, planlı olarak gelişen, çevresiyle bütünleşmiş, özgün, etkili ve nitelikli bir fakülte oluşturmak, davranışlarıyla çevreye ve topluma karşı duyarlı ve sorumlu, yaratıcı, girişimci, iş ahlakı ve etik değerlere sahip çıkan, doğruları arayan, belirli bir kalite anlayışına sahip, Atatürk’ün, Büyük Türkiye idealine ulaşmayı hedefleyen Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren kurum olmak.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı