Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Tümü EĞİTİM FAKÜLTESİ

  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin açılması, 2809 sayılı kanunun değişik ek 30. Maddesine göre 17.03.2004 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla gerçekleştirilmiş, bu karar 16.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eğitim Fakültesinde halen ilköğretim Bölümüne bağlı matematik öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve fen bilgisi öğretmenliği ile bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmenliği lisans programlarında öğretim devam etmektedir. Öğretim elemanı temin edildiğinde Türkçe, okul öncesi eğitim, psikolojik danışma ve rehberlik, İngilizce ve sosyal bilgiler öğretmenlik lisans programları da açılacaktır. Eğitim Bilimleri Bölümü ve İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Programında halen devam eden tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda II. Öğretim tezsiz yüksek lisans programları bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim programlarına her yıl ALES ve lisans mezuniyet not ortalamalarına göre öğrenci alınmaktadır. Ayrıca Üniversitelerarası İşbirliği Protokolü çerçevesinde Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı’nda ortak yüksek lisans ve doktora programları da açılmış ve şuan devam etmektedir.

...

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı